.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 3.90.204.40
คุณเข้าชมลำดับที่ 577,188
  หน้าหลัก    งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
 
งานบริหารทั่วไป


นายสมจิตร์ มุ่งมาตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป


นายศุภวัฒน์ ฉิมโห้
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com