.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.82.119.116
คุณเข้าชมลำดับที่ 557,018
  หน้าหลัก    ��������������������������������� 
���������������������������������
 
งานบุคลากร


นายสมจิตร์ มุ่งมาตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายจรัญ มหาวีระตระกูล
หัวหน้างานบุคลากร
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com