.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.22.56.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 398,435
  หน้าหลัก    ผลงานครูดีเด่น 
ผลงานครูดีเด่น
 
 
 
ลำดับ
รายการ/รางวัล
ปีการศึกษา
สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
๒๕๔๑
สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง
๒๕๕๔
สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง
๒๕๕๘
ถ้วยรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นทางด้านดนตรีไทยระดับภาคเหนือ
๒๕๕๘
ถ้วยรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่นทางด้านดนตรีไทย ระดับภาคเหนือ
๒๕๕๙
ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับภาคเหนือ
๒๕๕๘
ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับภาคเหนือ
๒๕๕๘
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
๒๕๔๖
ถ้วยพระราชทานชนะเลิศ”รางวัลศรทอง”  เดี่ยวซอด้วง
๒๕๕๗
๑๐
ถ้วยพระราชทานชนะเลิศ”รางวัลศรทอง”  เดี่ยวซออู้
๒๕๕๘
๑๑
ถ้วยพระราชทานชนะเลิศ”รางวัลศรทอง”  เดี่ยวจะเข้
๒๕๕๘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@hotmail.com