.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
 
 
 
เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 เมษายน 2557
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.80.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 60,067
  หน้าหลัก    ผลงานครูดีเด่น 
ผลงานครูดีเด่น
 

ผลงานดีเด่น

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลหนองบัว

(เทพวิทยาคม)

ระดับชาติ

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหาร

นายบำรุง  กรุตเพชร

เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนดีมีมาตรฐาน ระดับคุณภาพดีมาก

สพป.นว.3

ครู

นางพิมทิพย์  บัวสนิท

 

 

 

 

 

   

 

นางพิมทิพย์  บัวสนิท

นางเรียมวิไล  เรืองธีรวงศา

นางนิตยา  บุญประเทือง

                                           

ระดับชาติ

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

        ๑.  ชนะเลิศ กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย

(ระนาดทุ้ม)

        ๒.  ชนะเลิศ กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (ซออู้)

        ๓.  รองชนะเลิศอันดับที่2 กิจกรรมเดี่ยว

ดนตรีไทย (ฆ้องวงเล็ก)

        ๔.  อันดับ ๔ กิจกรรมเดี่ยวดนตรีไทย (จะเข้)

ระดับชาติ

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมวงดนตรีไทยวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

สพฐ.

นางจีรนุช  รัตนโชติพานิช

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมโครงงานอาชีพ

สพฐ.

นางอรุณศรี  ชินจิตร์

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

๑.       กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

๒.     กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

๓.      กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง

สพฐ.

นางศิริวรรณ  ประทุมชาติ

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประเภทบกพร่องทางร่างกาย กิจกรรมเล่านิทาน

สพฐ.

นางวันทนีย์  แสงทุ่งทอง

นางสาวปัทมวรรณ  แป้นสุข

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมอาหารจานเดียวคาว-หวาน

สพฐ.

นางสาวสมนึก  ปัญญาพร

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานพุ่มสักการะ

 

สพฐ.

นางสาวสมนึก  ปัญญาพร

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้

๑.   กิจกรรมการร้อยมาลัยดอกไม้สด

        ๒. กิจกรรมการประดิษฐ์ใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม

 

นายเจ็น  ศรสุรินทร์

นางนงเยาว์  ศรสุรินทร์

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 กิจกรรมรวม ศิลป์สร้างสรรค์

สพฐ.

นางนัฏติยา  เจริญนาน

ระดับภาค

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้

กิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก

สพฐ.

นางกมลทิพย์  มะโนน้อม

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
 

 

 

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@hotmail.com