.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.0.181
คุณเข้าชมลำดับที่ 566,078
  หน้าหลัก    ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน
 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชั้นเรียน

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

จำนวนห้องเรียน

อนุบาล ๑

-

-

-

-

อนุบาล ๒

๗๙

๕๘

๑๓๗

อนุบาล ๓

๗๒

๖๓

๑๓๕

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๘๔

๗๒

๑๕๖

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๗๘

๘๘

๑๖๖

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๙๑

๘๗

๑๗๘

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๘๘

๘๗

๑๗๕

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๗๘

๘๓

๑๖๑

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๘๓

๙๔

๑๗๗

รวมทั้งหมด

๖๕๓

๖๓๒

,๒๘๕

๓๘

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com