.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
All online 1 People
IP number 18.206.187.81
You are visitor number 749,775
  Home page    Contact us 
Contact us
 

ที่อยู่

โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

๖๙ ม. ๓ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

 โทร : ๐ ๕๖๒๕ ๑๓๖๕  แฟ็กซ์ : ๐ ๕๖๓๒ ๓๓๙๓

E-Mail : nongbuatep@gmail.com

 

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com