.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
 
 
 
 
 
October 2563
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 October 2563
 
All online 1 People
IP number 100.24.125.162
You are visitor number 939,229
   Home page 
General
 

News releases
 
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19 
       1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
สพฐ.จัดอบรมระบบทางไกลทบทวนการสอนให้ครู 
       สพฐ.จับมือมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยจัดอบรมระบบทางไกลทบทวนการสอนให้ครูระดับปฐมวัย รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.แจ้งว่า ได้ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแ
สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง 
       
News archive
News Knowledge.
 
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
       https://covid19.obec.go.th/

 
Image activity
 
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว
Best Practice การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมจิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน
กิจกรรมโครงการคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 3
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com